Integraal gezondheidsmanagement

Gezondheidsmanagement

Het begrip gezondheidsmanagement is veelomvattend. Gezondheidsmanagement is gericht op een gezonde bedrijfsvoering en omvat alle maatregelen waardoor werknemers hun werkzaamheden goed en gezond kunnen uitvoeren en ziekteverzuim, verzuim van arbeid, wordt teruggedrongen. De gezondheidsmanagement consultant helpt u om een integraal gezondheidsbeleid op te zetten. De gezondheidsmanagement consultant bekijkt de visie en de missie en vertaalt dat naar de werkvloer. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de arbeidsomstandigheden, de inzetbaarheid van medewerkers en de verzuimhistorie van de organisatie. Enkele belangrijke aspecten die mee worden genomen zijn de RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie, ERD(eigen risicodragerschap) en de huidige aandacht voor veiligheid en welzijn. Is er bijvoorbeeld wel of geen PMO(preventief medisch onderzoek), is het verzuim- en re-integratieprotocol up-to-date? Ook cultuuraspecten spelen een rol, zoals motivatie, medewerkertevredenheid en de ambitie een gezonde organisatie te willen zijn. Daarnaast geeft de gezondheidsmanagement consultant advies over het verzuimbeleid en ondersteunt de gezondheidsmanagement consultant bij ziekteverzuim, verzuim van arbeid. Zo kunnen er speciale voorlichtingsbijeenkomsten worden ingericht voor leidinggevenden en medewerkers zodat beide partijen dezelfde kaders hebben en elkaar kunnen helpen bij de communicatie over inzetbaarheid.  De gezondheidsmanagement consultant helpt bij een snelle re-integratie en loodst u door de wet- en regelgeving omtrent ziekteverzuim. Met een goed gezondheidsmanagement worden de randvoorwaarden voor een gezond bedrijf vastgelegd, maar het is een verantwoordelijkheid voor werkgever en werknemer om ermee aan de slag te gaan. Een effectief beleid voor gezondheidsmanagement leidt tot minder ziekteverzuim, flinke kostenreductie, een hogere arbeidsproductiviteit en betere bedrijfsresultaten. Daarnaast biedt gezondheidsmanagement voordelen zoals imagoverbetering, verbetering van klantenrelaties en verbeterde sfeer in de organisatie.

Wilt u integraal gezondheidsmanagement een plek geven binnen uw organisatie? Neem dan voor meer informatie contact op met uniQmotion.

Wij maken gebruik van analytische cookies.
sex izle,türk seks Hd Film izle Linux Vps hosting Seo Danışmanı film izle Online Film izle Yabancı Film izle premium hd porn videos,hd quality porn videos